En del av:

Solcellspark Skåne

Från oanvänd åker, till 10% avkastning om året

 Lönsamt

 Hållbart

 Förvandla en icke inkomstbringande yta till en hållbar inkomstkälla

Stabil avkastning lång tid framöver

När vi tänker på solenergi ser vi två starka ord framför oss: hållbart och lönsamt. Denna herrgård och dess solpark i Skåne är ett av de projekt som verkligen tydliggör vad vi menar.

I anknytning till herrgården ligger en åker som inte brukades vid projektets start. Ägaren såg en möjlighet och kontaktade Solarwork för att undersöka lönsamheten att investera i en solpark. Solarwork skulle komma att installera 1800 solpaneler och göra åkern till en ytterst lönsam solpark.

Denna solpark som Solarwork projekterat från idé till installation och producerande anläggning har en imponerande kapacitet på 500 kW, en av de största privatägda solparkerna i Sverige. All producerad el säljs vidare till energibolag och systemet genererar ca 10% avkastning om året. Denna solcellsanläggning kommer således ge stabil avkastning lång tid framöver.